Καμπίνες βαφής

Καμπίνες βαφής

Οι μονάδες αντιρρύπανσης έχουν εφαρμογές σε βαφεία όπου ο αέρας από τον εξαερισμό μπορεί μεν να μην περιέχει σταγονίδια μπογιάς, τα οποία θα έχουν συγκρατηθεί από φίλτρα paintstop, αλλά η οσμή να παραμένει.

Σελίδες