Φίλτρα ενεργού άνθρακα

Τα κοινά φίλτρα παρόλη την υψηλή τους απόδοση δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα μόλυνσης από αέρια ή σκόνη. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα φίλτρα ενεργού άνθρακα τα οποία καθαρίζουν τον αέρα μέσω χημικής διεργασίας.

Τα φύλλα από πολυεστέρα τα οποία είναι εμποτισμένα με ενεργό άνθρακα παρέχουν μια πιο ευέλικτη λύση για την συγκράτηση οσμών. Ο ενεργός άνθρακας σε φύλλα πάχους 10mm ανήκει στην κλάση G3 των φίλτρων και έχει απόδοση 89%.

Ο ενεργός άνθρακας σε κόκκους είναι τύπου AG. Οι κόκκοι έχουν κυλινδρική μορφή με διάμετρο Ø3-4 mm και πυκνότητα 600kg/m³. Είναι κατάλληλοι για τον καθαρισμό του ατμοσφαιρικού αέρα ή άλλων αερίων από οργανικά στοιχεία σε μέση-χαμηλή περιεκτικότητα.