Απόλυτο φίλτρο HEPA με ενσωματωμένο κιβώτιο

Το απόλυτο φίλτρο HEPA σε ενσωματωμένο κιβώτιο είναι τερματικό φίλτρο και έχει τις ίδιες ιδιότητες με τα άλλα φίλτρα τις ίδιας κλάσης  (Η14). Η διαφορά είναι στην εργονομία τους. Λόγω του μεταλλικού τους πλαισίου, είναι πιο σταθερά από το MDF. Το μεταλλικό τους πλαίσιο έχει επίσης προεξοχές σε όλο το μήκος του ώστε να μπορεί να στηρίζεται σε περιοχές, όπως για παράδειγμα στον σκελετό τις ψευδοροφή ενός δωματίου ή σε άλλους παρόμοιους υποδοχείς ενός συστήματος αεραγωγού. Στην πίσω πλευρά του κιβωτίου, στην εισαγωγή υπάρχει υποδοχή όπου μπορεί να προσαρμοστή η άκρη του αεραγωγού. Η συνδεσμολογία αυτή δεν επιτρέπει ποσότητα του αέρα να διαφύγει. Έτσι στην εισαγωγή του απόλυτου φίλτρου ο αέρας είναι στην ποιότητα και ποσότητα που χρειάζεται για την καλύτερη λειτουργία του.