Απόλυτα φίλτρα

Τα απόλυτα φίλτρα αποτελούν το υψηλότερο επίπεδο φιλτραρίσματος σήμερα. Αυτή η κατηγορία περιέχει φίλτρα της κλάσης Η - U και είναι η απόδειξη της υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας των προϊόντων μας. Η απόδοσή τους μπορεί να φτάσει το 99.99999% και είναι κατάλληλα για τον εξαερισμό-κλιματισμό αποστειρωμένων χώρων (νοσοκομεία).

Απόλυτα φίλτρα σε με μεταλλικό ή από MDF πλαίσιο. Η διάταξή του φίλτρου μέσα στο πλαίσιο ονομάζεται miniplit (μικροπτύχωση) και διατηρεί το σχήμα του με μεταλλικούς αποστάτες. Αποστάτες από πλαστικό είναι η καινούρια τεχνολογία η οποία είναι πλέον διαδεδομένη και πιο αξιόπιστη.