Απόλυτα φίλτρα

Τα απόλυτα φίλτρα αποτελούν το υψηλότερο επίπεδο φιλτραρίσματος σήμερα. Αυτή η κατηγορία περιέχει φίλτρα της κλάσης Η - U και είναι η απόδειξη της υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας των προϊόντων μας. Η απόδοσή τους μπορεί να φτάσει το 99.99999% και είναι κατάλληλα για τον εξαερισμό-κλιματισμό αποστειρωμένων χώρων (νοσοκομεία).

Το απόλυτο φίλτρο σε ενσωματωμένο κιβώτιο είναι τερματικό φίλτρο και έχει τις ίδιες ιδιότητες με τα άλλα φίλτρα τις ίδιας κλάσης (Η14). Η διαφορά είναι στην εργονομία τους. Λόγω του μεταλλικού τους πλαισίου, είναι πιο σταθερά από το MDF. Το μεταλλικό τους πλαίσιο έχει επίσης προεξοχές σε όλο το μήκος του ώστε να μπορεί να στηρίζεται σε περιοχές, όπως για παράδειγμα στον σκελετό τις ψευδοροφή ενός δωματίου ή σε άλλους παρόμοιους υποδοχείς ενός συστήματος αεραγωγού.

Απόλυτα φίλτρα σε με μεταλλικό ή από MDF πλαίσιο. Η διάταξή του φίλτρου μέσα στο πλαίσιο ονομάζεται miniplit (μικροπτύχωση) και διατηρεί το σχήμα του με μεταλλικούς αποστάτες. Αποστάτες από πλαστικό είναι η καινούρια τεχνολογία η οποία είναι πλέον διαδεδομένη και πιο αξιόπιστη.