Ηλεκτροστατικά φίλτρα

Τα φίλτρα του συγκεκριμένου τύπου έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν τη σκόνη και άλλα παρόμοια σωματίδια να προσκολληθούν στην επιφάνια  του. Αυτό επιτυγχάνεται με στατικό ηλεκτρισμό με τον οποίον φορτίζεται η επιφάνια του φίλτρου.