Καμπίνες βαφής φίλτρου ή νερού

Οι συγκεκριμένες καμπίνες βαφής είναι ανοιχτού τύπου. Η ροή του αέρα που δημιουργείται οδηγεί τα σταγονίδια της μπογιάς πάνω στην επιφάνια της καμπίνας όπου είτε με φίλτρα είτε με καταρράκτη νερού συγκρατούνται επαρκώς, με αποτέλεσμα να προσφέρουν έναν καθαρό χώρο εργασίας. Ο αέρας στη συνέχεια μπορεί να ανακυκλοφορήσει μέσα στο χώρο. Είναι κατάλληλα για βαφές μικρών και μεσαίων αντικειμένων, όταν ειδικά η μπογιά περιέχει τοξικές ουσίες επικίνδυνες για το προσωπικό. Οι καμπίνες ποικίλουν σε μέγεθος, ισχύ και προσαρμοστικότητα (προεκτάσεις τοίχων) για να εξυπηρετούν τις επαγγελματικές ανάγκες των πελατών μας.