Συστήματα απαγωγής καυσαερίων

Το σύστημα απαγωγής καυσαερίων αποτελείται από έναν σωλήνα, το στόμιο του οποίου προσαρμόζεται στην εξάτμιση του αυτοκινήτου, μια εκτυλίτρια με έναν ηλεκτροκινητήρα στην οποία τυλίγεται ο σωλήνας, όταν δεν χρησιμοποιείται και έναν εξαεριστήρα απαγωγής.