Σωλήνες και εκτυλίκτριες

Το σύστημα απαγωγής καυσαερίων αποτελείται από έναν σωλήνα, το στόμιο του οποίου προσαρμόζεται στην εξάτμιση του αυτοκινήτου, μια εκτυλίτρια με έναν ηλεκτροκινητήρα στην οποία τυλίγεται ο σωλήνας, όταν δεν χρησιμοποιείται και έναν εξαεριστήρα απαγωγής. Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας του δρομέα κύλισης πάνω στον οποίο κινείται η εκτυλίτρια. Χρησιμοποιείται σε κλειστά συνεργία αυτοκινήτων. Το σύστημα αυτό αποτελεί μία επαρκή και σίγουρη λύση για την απαγωγή του τοξικού μονοξείδιου του άνθρακα από τον χώρο εργασίας.