Φιλτρομονάδες για σκόνη, καπνούς, ατμούς κλπ

Οι φιλτρομονάδες είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον καθαρισμό του αέρα και τον διαχωρισμό του από διάφορα σωματίδια που προσαρμόζεται στους αεραγωγούς εξαερισμού και κλιματισμού ενός κτιρίου

Η φιλτρομονάδα αποτελεί ένα επιμέρους σύστημα ενός μεγαλύτερου το οποίο συλλέγει, επεξεργάζεται και εξάγει τον αέρα με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που τον προσέλαβε.