Φιλτρομονάδες για σκόνη, καπνούς, ατμούς κλπ

Οι φιλτρομονάδες είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον καθαρισμό του αέρα και τον διαχωρισμό του από διάφορα σωματίδια που προσαρμόζεται στους αεραγωγούς εξαερισμού και κλιματισμού ενός κτιρίου

Οι φιλτρομονάδες είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον καθαρισμό του αέρα και τον διαχωρισμό του από διάφορα σωματίδια που προσαρμόζεται στους αεραγωγούς εξαερισμού και κλιματισμού ενός κτιρίου. Αποτελείται από μια ακολουθία φίλτρων από τα οποία ο αέρας φιλτράρεται προοδευτικά.