Φιλτρομονάδες για σκόνη, καπνούς, ατμούς κλπ

Η φιλτρομονάδα αποτελεί ένα επιμέρους σύστημα ενός μεγαλύτερου το οποίο συλλέγει, επεξεργάζεται και εξάγει τον αέρα με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που τον προσέλαβε. Τα επιμέρους τμήματα ενός ολοκληρωμένου συστήματος επεξεργασίας αέρα είναι οι προσαγωγές και οι απαγωγές του (στόμια), οι αεραγωγοί με τα εξαρτήματα δρομολόγησης ρου αέρα, η φιλτρομονάδα (filtersection), η κλιματιστική μονάδα και ο εξαεριστήρας (fansection). Τα χαρακτηριστικά του αέρα που αλλάζουν από ένα σύστημα επεξεργασίας του αέρα μπορεί να είναι η θερμοκρασία του, το ποσοστό υγρασίας, η ταχύτητα και η κατεύθυνσή του, ο όγκος του και η σύσταση των σωματιδίων που μεταφέρει.

Μια φιλτρομονάδα (filtersection) καλείται να διαφοροποιήσει τη σύσταση των σωματιδίων που μεταφέρονται στον αέρα, ποσοτικά και μερικές φορές και ποιοτικά. Η φιλτρομονάδα αποτελεί τον χώρο στέγασης των φίλτρων αέρα. Τα φίλτρα αέρα κατανέμονται σε συστοιχίες ξεκινώντας από φίλτρα αέρα με μικρότερη πυκνότητα και προοδευτικά αυξάνεται μέχρι να φτάσουμε στο φίλτρο με την επιθυμητή συγκράτηση το οποίο αποτελεί και το κυρίων φίλτρο. Τα φίλτρα αέρα που προηγούνται του κυρίων φίλτρου αποτελούν τα προφίλτρα του, ανεξαρτήτως του ποσοστού συγκράτησής τους. Ο ρόλος τους είναι προστατευτικός του κυρίως φίλτρου. Οι φιλτρομονάδες διαστασιολογούνται αναλόγως με το τι καλούνται να συγκρατήσουν και τον όγκο αέρα που θα πρέπει να επεξεργαστούν. Σε περιπτώσεις απόσμησης του αέρα όπου χρησιμοποιούνται φίλτρα ενεργού άνθρακα ή ενεργής αλουμίνας, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη η ταχύτητα αέρα μέσα στη φιλτρομονάδα.

 

Η κατασκευή μιας φιλτρομονάδας για να λειτουργήσει σωστά και να καλύψει τις εκάστοτε ανάγκες καθαρισμού του αέρα είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα που χρειάζεται προσεκτική μελέτη. Για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους συνεργάτες μας συλλέγουμε όλα τα στοιχεία με επίσκεψη στον χώρο και λαμβάνοντας υπ’ όψη και το σημείο τοποθέτησης προχωράμε στην πρότασή μας για την κατάλληλη φιλτρομονάδα για την εκάστοτε περίπτωση.

 

Η φιλτρομονάδα κατασκευάζεται από σκελετό αλουμινίου με χαλύβδινα γεμίσματα (καπάκια) και υπάρχουν θυρίδες πρόσβασης με μεντεσέδες για την εύκολη συντήρηση και αντικατάσταση των φίλτρων αέρα. Υπάρχουν ειδικά φιλτροθέσια για τα φίλτρα αέρα ώστε να είναι αεροστεγώς τοποθετημένα και λόγω στιβαρότητας να μην υπάρχουν προβλήματα διαρροών   στο μέλλον μειώνοντας την απόδοση όλης της φιλτρομονάδας.

 

Οι εφαρμογές είναι ανεξάντλητες:

 

·         Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες κτιρίων  

·         Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες ξενοδοχείων

·         Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες νοσοκομείων

·         Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες γυμναστηρίων

·         Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες αποθηκών

·         Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες σε επεξεργασία τροφίμων

·         Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες μεταλλουργείων

·         Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες μουσείων

·         Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες μουσικών χώρων

·         Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες θεάτρων

·         Φιλτρομονάδες για εστιατόρια

·         Φιλτρομονάδες για επαγγελματικές κουζίνες

·         Προφίλτρο για την προστασία σακόφιλτρων ή φίλτρων υψηλής απόδοσης.

·         Φιλτρομονάδες για εργαστήρια

·         Φιλτρομονάδες απόσμησης από κοπή laser (plexiglass-ξύλο)