Καμπίνες βαφής

Καμπίνες βαφής

Οι μονάδες αντιρρύπανσης έχουν εφαρμογές σε βαφεία όπου ο αέρας από τον εξαερισμό μπορεί μεν να μην περιέχει σταγονίδια μπογιάς, τα οποία θα έχουν συγκρατηθεί από φίλτρα paintstop, αλλά η οσμή να παραμένει.
Οι συγκεκριμένες καμπίνες βαφής είναι ανοιχτού τύπου. Η ροή του αέρα που δημιουργείται οδηγεί τα σταγονίδια της μπογιάς πάνω στην επιφάνια της καμπίνας όπου είτε με φίλτρα είτε με καταρράκτη νερού συγκρατούνται επαρκώς.

Σελίδες