Αντιρρυπαντικές μονάδες

Οι μονάδες αντιρρύπανσης έχουν εφαρμογές σε βαφεία όπου ο αέρας από τον εξαερισμό μπορεί μεν να μην περιέχει σταγονίδια μπογιάς, τα οποία θα έχουν συγκρατηθεί από φίλτρα paintstop, αλλά η οσμή να παραμένει. Οι μονάδες αντιρρύπανσης περιέχουν φίλτρα ενεργού άνθρακα για τη συγκράτηση των οσμών σε περιπτώσεις που ο αέρας ανακυκλοφορεί μέσα σε κλειστό χώρο ή απο τον εξαερισμό διοχετεύεται στο περιβάλλον κατοικημένης περιοχής.