Πρόσφατα νέα

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συνεργάτες μας οι οποίοι χρησιμοποιούν ανοιχτές καμπίνες βαφής (οθόνες βαφής) ή θέλουν να αντικαταστήσουν την οθόνη βαφής με καταρράκτη, ότι για την προστασία της φτερωτής και του κινητήρα του απορροφητήρα, επιβάλλεται η χρίση δύο φίλτρων.
Λόγω αυξημένης ζήτησης για ανταλλακτικά φίλτρα αφυγραντήρων και υγραντήρων, θεωρούμε σκόπιμο να ενημερώσουμε τους συνεργάτες μας για το ποιοι τύποι φίλτρων είναι οι κατάλληλοι. Όπως και σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αερισμού επιβάλλεται μια συστοιχία φίλτρων, τα στάδια της οποίας ποικίλουν...
Η ενεργειακή απόδοση των φίλτρων αέρα, είναι πλέον μία ιδέα αρκετά διαδεδομένη ανάμεσα στους τεχνικούς, οι οποίοι γνωρίζουν την αγορά των συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού και αναζητούν το κατάλληλο και το ποιο επικερδές προϊόν. Η αρχική τιμή του φίλτρου δεν είναι αυτή που καθορίζει το τελικό κόστος της επένδυσης. Ένα φθηνό φίλτρο ξεγελάει τους ανειδίκευτους, με αποτέλεσμα, μέχρι την αντικατάστασή του να έχει ξοδέψει περισσότερο αντί να επενδύσει στο κατάλληλο φίλτρο με την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.
Οι υποσταθμοί Η/Μ συνήθως έχουν προστασία από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές λόγω των υλικών κατασκευής τους. Τα ανοίγματα όμως για τον εξαερισμό, αποτελούν μία δίοδο μέσω της οποίας ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα/παλμός μπορεί να διαπεράσει τα τοιχώματα του σταθμού προκαλώντας παρεμβολές στα ηλεκτρονικά συστήματα.

Σελίδες