ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ISO16890

Οι συνεργάτες και προμηθευτές μας “GENERALFILTERITALIA”, διοργάνωσαν στην πανέμορφη πόλη του Treviso,μία διεθνή συνάντηση των συνεργατών της από την Ευρώπη και την Ρωσία, την Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Κίνα.

Η “TECHNAIR” σαν μοναδικός συνεργάτης από την Ελλάδα, παρευρέθη στην συνάντηση και ενημερώθηκε για τα νέα προϊόντα τα οποία λόγω των διεθνών standardsθα επικρατήσουν στην παγκόσμια αγορά στο κοντινό μέλλον.

Ένα παράδειγμα είναι τα φίλτρα νανοϊνών όπως το σακόφιλτρο τύπου ABSN, για την ενεργειακή εξοικονόμηση των συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού, τα οποία θα συμμορφώνονται με τις νόρμες για την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος του άνθρακα από τις βιομηχανίες. Η σημαντικότερη όμως ενημέρωση των συνεργατών που παρακολούθησαν την συνάντηση, ήταν σχετικά με την αλλαγή της Ευρωπαϊκής νόρμας ΕΝ779-2012 που αφορά τα φίλτρα των κατηγοριών από G2 έως F9.

Η Ευρωπαϊκή νόρμα ΕΝ779-2012, η ASHRAE 52.2 και τα υπόλοιπα τοπικά standardsόπως στην Κίνα και την Ινδία, καταργούνται. Στη θέση τους θα υπάρχει ένα παγκόσμιο σύστημα κατηγοριοποίησης, το ISO16890, για το οποίο οι συνεργάτες μας θα ενημερωθούν σύντομα. Η συνάντηση διεξήχθη σε άριστο κλήμα διευρύνοντας τους ορίζοντες της “TECHNAIR” ξεπερνώντας τα ευρωπαϊκά σύνορα.