ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

 

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η προμήθεια, η εγκατάσταση και η δοκιμή του συστήματος απορρόφησης σκόνης μαρμάρου στο καλλιτεχνικό τμήμα του εργοστασίου επεξεργασίας μαρμάρου FHLΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ στο ΒΙ.ΠΑ. Δράμας. Με την βοήθεια των συνεργατών μας στην βόρεια Ελλάδα, καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας το έργο που αποτελείται από 12 αρθρωτούς βραχίονες με προεκτάσεις συνολικού μήκους 8 μέτρων. Οι αρθρωτοί βραχίονες είναι μία ευέλικτη κατασκευή η οποία χρησιμοποιείται για την τοπική απαγωγή σκόνης από επεξεργασία συνήθως μετάλλου (ηλεκτροσυγκολλήσεις, κοπής laser), ξύλου, μαρμάρου και συνθετικών.