Προφίλτρα

Είναι το πρωταρχικό στάδιο της επαφής του αέρα με ένα μέσον προφίλτρων της κλάσης G ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές νόρμες ΕΝ 770:2012 με εφαρμογές σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ως προφίλτρα σε συστήματα που απαιτείται υψηλότερη απόδοση.

Προφίλτρο ή τερματικό φίλτρο από πολυεστέρα με απόδοση έως και 90% των κλάσεων G3 και G4. Το συγκεκριμένο φίλτρο συστήνεται για εφαρμογές σε κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις όταν απαιτείται μεγάλη παροχή αέρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και σαν προφίλτρο για απόλυτα φίλτρα.

      Τα φίλτρα σε μορφή κυψέλης είναι συνθετικά φίλτρα κλάσεων G2, G3 και G4 τα όποια περικλείονται από μεταλλικό γαλβανισμένο πλαίσιο ανάμεσα σε δύο επίσης μεταλλικές γαλβανισμένες προστατευτικά πλέγματα.