Προφίλτρα

Είναι το πρωταρχικό στάδιο της επαφής του αέρα με ένα μέσον προφίλτρων της κλάσης G ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές νόρμες ΕΝ 770:2012 με εφαρμογές σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ως προφίλτρα σε συστήματα που απαιτείται υψηλότερη απόδοση.

Προφίλτρο ή τερματικό φίλτρο από πολυεστέρα με απόδοση έως και 90% των κλάσεων G3 και G4. Το συγκεκριμένο φίλτρο συστήνεται για εφαρμογές σε κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις όταν απαιτείται μεγάλη παροχή αέρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και σαν προφίλτρο για απόλυτα φίλτρα.

Αυτό το προφίλτρο είναι κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη και ανήκει στην κλάση G2. Είναι κατάλληλο στον κλιματισμό για εφαρμογές σε fan-coils καθώς και για την πρωταρχική φίλτρανση του αέρα σε περιπτώσεις κατασκευαστικών χώρων όπου επικρατούν ειδικές συνθήκες.

Προφιλτρα σε ρολό διαστάσεων 2Χ20μ. από ίνες πολυεστέρα. Το πάχος τον προφίλτρων σε ρολό κυμαίνεται από 5mm έως 20mm. Οι κλάσεις των φίλτρων αυτών είναι G2, G3 και G4 με αποτέλεσμα να συγκρατούν το από 75% έως 90% των σωματιδίων του αέρα.

Τα φίλτρα σε μορφή κυψέλης είναι συνθετικά φίλτρα κλάσεων G2, G3 και G4 τα όποια περικλείονται από μεταλλικό γαλβανισμένο πλαίσιο ανάμεσα σε δύο επίσης μεταλλικές προστατευτικές σήτες. Ως προφίλτρο έχει εφαρμογές σε μονάδες διαχείρισης του αέρα, σε φιλτρότοιχους καθώς και σε καμπίνες βαφής.

Το φίλτρο που περικλείεται από ένα γαλβανισμένο πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από στρώσεις πλέγματος συρμάτων αλουμινίου ή γαλβανισμένο μέταλλο. Τα συγκεκριμένα προφίλτρα έχουν εφαρμογές σε ιδιαίτερα επιθετική ατμόσφαιρα, όταν απαιτείται μεγάλη παροχή αέρα.