Φίλτρα σε μορφή κυψέλης (εντός πλαισίου)

Τα φίλτρα σε μορφή κυψέλης είναι συνθετικά φίλτρα κλάσεων G2, G3 και G4 τα όποια περικλείονται από μεταλλικό γαλβανισμένο πλαίσιο ανάμεσα σε δύο επίσης μεταλλικές προστατευτικές σήτες. Ως προφίλτρο έχει εφαρμογές σε μονάδες διαχείρισης του αέρα, σε φιλτρότοιχους καθώς και σε καμπίνες βαφής. Διατίθενται κυρίως σε τυποποιημένες διαστάσεις ώστε να προσαρμόζονται στους αντίστοιχους αεραγωγούς.