Φίλτρα ενεργού άνθρακα

Τα κοινά φίλτρα παρόλη την υψηλή τους απόδοση δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα μόλυνσης από αέρια ή σκόνη. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα φίλτρα ενεργού άνθρακα τα οποία καθαρίζουν τον αέρα μέσω χημικής διεργασίας.

 Ο ενεργός άνθρακας παίρνει την μορφή σκόνης για να μπορέσει να έχει περισσότερους πόρους κατανεμημένους σε μία επιφάνεια. Ο ενεργός άνθρακας σε σκόνη όμως πρέπει να έχει ένα υλικό το οποίο θα εμποτιστεί με αυτήν.

Ο ενεργός άνθρακας σε κόκκους συγκαταλέγεται στην κατηγορία των χημικών φίλτρων. Λόγω των μικροπόρων του μπορεί να δεσμεύσει μόρια μεγάλου μεγέθους τα οποία είναι αντιληπτά στον άνθρωπο περισσότερο μέσω της οσμής όπως οι αρωματικές αλυσίδες.