Φίλτρα ενεργού άνθρακα

Τα κοινά φίλτρα παρόλη την υψηλή τους απόδοση δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα μόλυνσης από αέρια ή σκόνη. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα φίλτρα ενεργού άνθρακα τα οποία καθαρίζουν τον αέρα μέσω χημικής διεργασίας.

Ο ενεργός άνθρακας σε κόκκους είναι τύπου AG. Οι κόκκοι έχουν κυλινδρική μορφή με διάμετρο Ø3-4 mm και πυκνότητα 600kg/m³. Είναι κατάλληλοι για τον καθαρισμό του ατμοσφαιρικού αέρα ή άλλων αερίων από οργανικά στοιχεία σε μέση-χαμηλή περιεκτικότητα.