Φύλλα ενεργού άνθρακα για κλιματιστικά

Τα φύλλα από πολυεστέρα τα οποία είναι εμποτισμένα με ενεργό άνθρακα παρέχουν μια πιο ευέλικτη λύση για την συγκράτηση οσμών και επιβλαβών σωματιδίων . Ο ενεργός άνθρακας σε φύλλα πάχους 5mm και 10mm ανήκει στην κλάση G3 των φίλτρων και έχει απόδοση 89%. Οι εφαρμογές τους είναι κυρίως στα οικιακά κλιματιστικά split και σε συστήματα fan0-coil.