Ενεργός Άνθρακας – Ενεργή Αλουμίνα (blend)

Ο συνδυασμός ενεργού άνθρακα και  ενεργής αλουμίνας ενδυναμώνει το σύστημα απόσμησης δίνοντάς του τη δυνατότητα να απορροφά μεγαλύτερη ποικιλία οσμών. Οι αναλογίες άνθρακα αλουμίνας ποικίλουν ανάλογα με την σύσταση των αερίων. Αρκετές φορές η προσθήκη μικρής ποσότητας ενεργής αλουμίνας γίνεται για τον έλεγχο κορεσμού του ενεργού άνθρακα και σαν προειδοποίηση για την αντικατάστασή του.