Κόκκοι ενεργού άνθρακα

Ο ενεργός άνθρακας σε κόκκους είναι τύπου AG. Οι κόκκοι έχουν κυλινδρική μορφή με διάμετρο Ø3-4 mm και πυκνότητα 600kg/m³. Είναι κατάλληλοι για τον καθαρισμό του ατμοσφαιρικού αέρα ή άλλων αερίων από οργανικά στοιχεία σε μέση-χαμηλή περιεκτικότητα. Οι πόροι των κόκκων προσδίδουν υψηλή απορροφητικότητα στο φίλτρο ενεργού άνθρακα. Το φίλτρο από ενεργό άνθρακα μπορεί να διαχωρίσει χημικές ουσίες από αέρια προερχόμενα από μπογιά συγκρατώντας με αυτό τον τρόπο την οσμή τους. Με παρόμοιες χημικές διεργασίες μπορούν να εγκλωβίσουν τις οσμές προερχόμενες από μία κουζίνα. Οι κόκκοι ενεργού άνθρακα μπορούν να γεμίσουν κάνιστρα σε σχήμα κυλίνδρων ή κυψελών.