Φίλτρα μέσης και υψηλής απόδοσης

Φίλτρα που ανήκουν στης κλάσεις Μ5, Μ6, F7, F8 και F9 που συγκρατούν σωματίδια μεσαίας και μικρής κοκκομετρίας. Τα προϊόντα μας σε αυτές της κλάσεις περιλαμβάνουν φίλτρα σε ρολά, φίλτρα σε μορφή κυψέλης και σακόφιλτρα.

Το φίλτρο τύπου ΗΤ (high temperature) είναι κατασκευασμένο από μικρές υαλοίνες και το πλαίσιο του είναι από γαλβανισμένο μέταλλο. Μπορεί ναι αντέξει σε θερμοκρασίες που φτάνουν τους 300˚C και οι αποδώσεις του, ανάλογα με τον τύπο, ανέρχεται από 55% έως και 95%.