Φίλτρα μέσης και υψηλής απόδοσης

Φίλτρα που ανήκουν στης κλάσεις Μ5, Μ6, F7, F8 και F9 που συγκρατούν σωματίδια μεσαίας και μικρής κοκκομετρίας. Τα προϊόντα μας σε αυτές της κλάσεις περιλαμβάνουν φίλτρα σε ρολά, φίλτρα σε μορφή κυψέλης και σακόφιλτρα.

Τα κυλιόμενα φίλτρα είναι κατασκευασμένα από πολυεστέρα ή υαλοίνες ανάλογα με την περίπτωση και ανήκουν στην κλάση G3 με την αποδοτικότητα του να φτάνει έως και 90%.

Τα σακόφιλτρα είναι μία μεγάλη κατηγόρια φίλτρων με εύρος κλάσεων από Μ5 έως F9. Ένα σακόφιλτρο αποτελείται από σάκους κατασκευασμένους από ίνες πολυεστέρα σε πυκνή ύφανση. Οι σάκοι αυτοί είναι ενωμένοι μεταξύ τους με πλαίσια γαλβανισμένου μετάλλου.

Το φίλτρο τύπου ΗΤ (high temperature) είναι κατασκευασμένο από μικρές υαλοίνες και το πλαίσιο του είναι από γαλβανισμένο μέταλλο. Μπορεί ναι αντέξει σε θερμοκρασίες που φτάνουν τους 300˚C και οι αποδώσεις του, ανάλογα με τον τύπο, ανέρχεται από 55% έως και 95%.