Σακόφιλτρα (M5,M6,F7,F8,F9)

Τα σακόφιλτρα είναι μία μεγάλη κατηγόρια φίλτρων με εύρος κλάσεων από Μ5 έως F9. Ένα σακόφιλτρο αποτελείται από σάκους κατασκευασμένους από ίνες πολυεστέρα σε πυκνή ύφανση. Οι σάκοι αυτοί είναι ενωμένοι μεταξύ τους με πλαίσια γαλβανισμένου μετάλλου. Λόγω της πυκνής ύφανσης των ινών πολυεστέρα μπορούν να συγκρατούν αιωρούμενα σωματίδια και έχουν εφαρμογές κυρίως σε συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού όπου απαιτείται μεγάλη παροχή αέρα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν τερματικά φίλτρα σε οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις , καθώς επίσης και σαν προφίλτρα σε απόλυτα φίλτρα όταν απαιτείται μεγάλο ποσοστό συγκράτησης αερίων ρίπων (νοσοκομεία, χώροι παρασκευής φαρμάκων κ.α.). Τα σακόφιλτρα διατίθενται κυρίως σε τυποποιημένες διαστάσεις προσαρμοσμένες στις διαστάσεις των αεραγωγών.