ΚΑΜΠΙΝΑ ΒΑΦΗΣ. Με καταρράκτης ή φίλτρο;

 

Το δίλημμα για την αγοράς μίας καμπίνας βαφής με καταρράκτη ή φίλτρο δεν θα πρέπει να υφίσταται την σημερινή εποχή. Το νερό σαν τρόπος διαχωρισμού της μπογιάς από τον αέρα, παρουσιάζει ποικίλα προβλήματα,  περιβαλλοντικά και οικονομικά, τα οποία έχουν αντίκτυπο στον εργασιακό χώρο καθώς και στον προγραμματισμό της  εργασίας στο βαφείο.

 

Πιο συγκεκριμένα, τα προβλήματα μιας καμπίνας βαφείς με καταρράκτη είναι:

 

ΚΟΣΤΟΣ

Η πολυπλοκότητα της κατασκευής μιας λειτουργικής καμπίνας καταρράκτη εκτοξεύει την τιμή της αγοράς της. Επιπροσθέτως, το κόστος συντήρησης της  λόγω της ανάγκης καθαρισμού των εξαρτημάτων από τα στρώματα μπογιάς που δημιουργούνται όταν η καμπίνα δεν λειτουργεί σε συνδυασμό με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία της αντλίας νερού επιμηκύνουν την απόσβεση από την αγορά της καμπίνας.

 

 

ΣΥΝΤIΡΗΣΗ

Ένα επιπλέον αδύναμο σημείο του καταρράκτη είναι η διάβρωση των εξαρτημάτων του από τη χρήση νερού. Η μόνη λύση είναι η αντικατάσταση των διαβρωμένων εξαρτημάτων με τα αντίστηχα του συγκεκριμένου προμηθευτή. Το υψηλό κόστος συντήρησης επιμηκύνει ακόμα περισσότερο την απόσβεση της αγοράς της καμπίνας.

 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

‘Ένας εργασιακός χώρος  όπου η λεπτομέρεια καθορίζει την διαφορά δεν μπορεί να είναι βρόμικος. Δυστυχώς οι χρήστες του καταρράκτη έχουν παρατηρήσει πόσο εύκολα μπορεί μια καμπίνα βαφής καταρράκτη να βγει εκτός λειτουργίας, λόγω της φραγής των μερών διέλευσης του νερού εξαιτίας της λάσπης που δημιουργείται από το μείγμα νερού-μπογιάς. Ακόμα το συγκεκριμένο μείγμα εμφανίζεται στο δάπεδο γύρο από την καμπίνα μετά από μία περίοδο λειτουργίας της, που οφείλεται σε μικρού μεγέθους σταγονίδια του καταρράκτη που διαφεύγουν όταν συναντούν την παραμικρή ατέλεια ή αιχμή στην επιφάνειά του.

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το μίγμα νερού-μπογιάς όταν πλέον κορεστεί θα πρέπει να απορριφθεί με την υποχρεωτική δια νόμου συνεργασία με ειδικές εταιρίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την μεταφορά και απόρριψη τοξικών για το περιβάλλον υλικών. Ο όγκος και το βάρος του χρωματισμένου νερού από τον καταρράκτη που θα πρέπει να απορριφθεί καθώς και η συχνότητα με την οποία το μίγμα αυτό θα πρέπει να απορρίπτεται ανεβάζουν το κόστος της διαδικασίας απόρριψης.

 

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΝΕΡΟ

Ας αναλογιστεί κανείς πόσα προβλήματα μπορεί να παρουσιαστούν όταν μία καμπίνα βαφής αναγκαστεί να αναστείλει την λειτουργία της εξαιτίας μιας διακοπής παροχής νερού. Για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την τροφοδοσία του εξαεριστήρα μπορεί απλά να υπάρχει μια μικρή γεννήτρια. 

 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ

Ο χώρος πίσω από την επιφάνεια του καταρράκτη καλύπτει μεγάλο όγκο, κάτι που είναι πολύτιμο σε έναν χώρο βιοτεχνίας ή μηχανουργείου.

 

 

Η ΛΥΣΗ σε όλα τα παραπάνω προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση καταρράκτη νερού, είναι η αντικατάστασή του με φίλτρα αέρα ιδικά για την συγκράτηση νέφους μπογιάς. Το ποίο γνωστό είδος αυτής της κατηγορίας είναι το φίλτρο από υαλίνη (paintstop). Η νέα όμως εποχή επιβάλει την λύση οικολογικότερων και καλύτερης ποιότητας φίλτρων όπως είναι τα χάρτινα φίλτρα μπογιάς όπως τα χάρτινα φίλτρα ECO της εταιρίας μας σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές.