Τα φίλτρα αέρα και η ενεργειακή κρίση.

Το φαινόμενο του συνεχώς αυξανόμενου κόστους της ενέργειας είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της αναστάτωσης που προκαλεί στην παγκόσμια αγορά η μετάβαση από τις συμβατικές πηγές στις ανανεώσιμες, καθώς και καθορισμένα χρονοδιαγράμματα απεξάρτησης των κρατών της δύσης από πλουτοπαραγωγικές πηγές όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Λόγω γεωπολιτικών πιέσεων, η απεξάρτηση από τις συμβατικές πηγές ενέργειας είναι πλέον επιβεβλημένη και τουλάχιστον στην Ευρώπη επείγουσα, με σοβαρότατο αντίκτυπο στην θέρμανση αλλά και στην ψύξη κτιριακών συγκροτημάτων παντός είδους, από τις μεγάλες βιομηχανίες, ουρανοξύστες και εμπορικά κέντρα μέχρι τις μικρές ιδιωτικές κατοικίες.

Οι κατασκευαστές των φίλτρων αέρα προέβλεψαν την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας λόγω της κλιματικής αλλαγής, καταφέρνοντας να αναπτύξουν υλικά με καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Έτσι μπορούμε να αναφερθούμε σε φίλτρα αέρα τα οποία έφτασαν την ενεργειακή κλάση Α+ με την χρήση νανοϊνών αντικαθιστώντας τις παλιές μικροΐνες οι οποίες καθιστούσαν το φίλτρο αέρα ένα αναλώσιμο προϊόν άκρως επιβαρυντικό και ενεργοβόρο, με την ενεργειακή του κλάση να μην ξεπερνάει το C.

Η ελαχιστοποίηση ηλεκτρικής κατανάλωσης μπορεί να επέλθει με την επιλογή φίλτρων αέρα με περισσότερη επιφάνεια. Ένα παράδειγμα είναι η πρόσθεση επιπλέων σάκων στα σακόφιλτρα επιτρέποντας μια περισσότερο ελεύθερη ροή του αέρα μέσα στο σύστημα αερισμού κλιματισμού.

Η ανάγκη για την επιλογή φίλτρων αέρα μεγαλύτερης ενεργειακής κλάσης είναι πλέον άμεση και επιφέρει όχι μόνο μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά αποτελέσματα όπως προβλεπόταν όταν αναπτυσσόταν η τεχνολογία των ναοϊνών αλλά άμεσα οικονομικά οφέλη για κάθε είδους χρήστη. Η τιμή της kWh έχει μικρύνει κατά 80% τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσης σε υψηλότερης ενεργειακής κλάσης φίλτρα αέρα, με ενδεχόμενο, σύμφωνα με προβλέψεις, ο χρόνος απόσβεσης να μικρύνει ακόμα περισσότερο, ακόμα και να ξεπεράσει το 100% που σημαίνει πως τα φίλτρα μικροϊνών θα είναι πλέον υπό εξαφάνιση.

Η εναλλακτικές λύσεις όσων αφορά τα φίλτρα αέρα υπάρχουν είδη, όπως και εναλλακτικά προϊόντα, συσκευές, ανταλλακτικά, αναλώσιμα και τεχνολογίες που αναπτυχθήκαν για περιβαλλοντικούς λόγους που πλέον η χρίση τους είναι επιβεβλημένη λόγω της συγκυρίας της ενεργειακής κρίσης.

Η TECHNAIR μπορεί να σας καθοδηγήσει ώστε να επιλέξετε την καλύτερη για εσάς λύση.

 

Φιλάρετος-Αλέξανδρος Καζανας

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc.