ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Η ανάγκη για ένα πιο καθαρό περιβάλλον απελευθερώνει κονδύλια για καινοτομίες που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της εκπομπής τοξικών αερίων. Η NASA θέλοντας έτσι να απαντήσει στο «τι είναι ο αέρας που αναπνέουμε;» ανέπτυξε ένα επιστημονικό εργαλείο το ΤΕΜΡΟ (Tropospheric Emissions: Monitoring Pollution). Ο στόχος του ΤΕΜΡΟ είναι η λεπτομερής καταγραφή από το διάστημα των ρύπων που εκλύονται στον αέρα, η πηγή τους καθώς και η πορεία των ρίπων αυτών. Με αυτόν τον τρόπο μιλάμε για καταγραφή ρίπων ανά γειτονιά!

Όπως εξηγούν οι υπεύθυνοι της αποστολής, το ΤΕΜΡΟ δεν θα μπει σε χαμηλή τροχιά όπως οι περισσότεροι δορυφόροι. Για να υπάρχει καταγραφή δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή, το ΤΕΜΡΟ φέρεται από δορυφόρο ο οποίος σε ύψος 35000 χιλιομέτρων πάνω από τον ισημερινό είναι σε γεωστατική τροχιά (GEO). Από αυτή τη θέση μπορεί να αναλύει συνέχεια δεδομένα από όλη τη Β. Αμερική. Από τα βόρεια σύνορα του Καναδά μέχρι το Γιουκατάν και από τον Ατλαντικό μέχρι τον Ειρηνικό.

Τα δεδομένα που θα κληθεί να αναλύσει θα είναι μεταβολές του όζοντος το οποίο είναι σημαντικός δείκτης μόλυνσης της περιοχής και τοξικός παράγοντας σε χαμηλό υψόμετρο, διοξείδιο του αζώτου που είναι παράγωγο καύσης ορυκτών καυσίμων και επίσης φορμαλδεΰδες που εκλύονται από χημικά και διαλύτες.

Το ΤΕΜΡΟ εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα Earth System Science Pathfinder program, το οποίο αποτελεί την προσπάθεια του οργανισμού για την καταγραφή των ρίπων ώστε να επέμβει η πολιτεία νομοθετώντας.

Η ανάγκη για αντιμετώπιση των αέριων ρίπων όμως δεν σταματάει στην Β. Αμερική. Η NASA σε συνεργασία με ανάλογες αποστολές αντίστοιχων επιστημονικών οργάνων του ΤΕΜΡΟ από την  Ευρώπη και Ασία με τα προγράμματα SENTINEL 4 και GEMS αντίστοιχα θα συνθέσουν ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα καταγραφής αέριων ρίπων. Λόγω της εμβέλειάς τους θα μπορέσει να προχωρήσει και σε καταγραφές διηπειρωτικής μετάδοσης αέριων ρίπων.

Τι ρόλο παίζουν τα φίλτρα αέρα σε όλα αυτά;

Το ISO16890 είναι ουσιαστικά μία διεθνής συμφωνία σύμφωνα με την οποία τα φίλτρα αέρα κλιματισμού κατατάσσονται σύμφωνα με το ποσοστό συγκράτησης σε ορισμένες διαστάσεις σκόνης. Για παράδειγμα ένα συνηθισμένο φίλτρο κλιματισμού το γνωστό σακόφιλτρο κατηγορίας F7 σύμφωνα με την προηγούμενη κατάταξη ΕΝ779:2012, είναι πλέον κατηγορίας ePM1 55%, δηλαδή έχει 55% πιθανότητες να συγκρατήσει σωματίδια 1 μικρού (micron).

Από τα λεπτομερή δεδομένα λοιπόν που ένα σύστημα όπως το TEMPO μπορεί να μας παρέχει, μπορούμε να καθορίσουμε ακριβώς την ανάγκη φίλτρανσης όχι πλέον ανά πόλη αλλά ανά δήμο. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης απαλλάσσεται από υπερβολικές επιλογές που θα του εξασφάλιζαν αχρείαστη σιγουριά αλλά με το ανάλογο κόστος όχι μόνο κατά την αγορά των φίλτρων αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους λόγω της υπερβολικής πυκνότητας του υλικού τους το οποίο επιβαρύνει τον εξαεριστήρα και τον αναγκάζουν να χρειάζεται περισσότερη ενέργεια.

Αντίθετα, κατά την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να παραστεί η ανάγκη για καλύτερη απόδοση φίλτρανσης σε περιοχές όπου υπάρχει μεγαλύτερη περιβαλλοντική ρύπανση. Ένα τοπικό παράδειγμα ρύπανσης στην Αθήνα είναι η βιομηχανική περιοχή του Περιστερίου όπου πολλές μικρές βιοτεχνίες έχουν μια ποικιλία δραστηριοτήτων και αέριων παραποϊόντων. Εκεί η τοπικοί φορείς θα πρέπει να επεξεργάζονται τα στοιχεία και να ενημερώνουν τους δημότες σχετικά. Με αποτέλεσμα η περιοχή να έχει διαφορετική ανάγκη φίλτρανσης σε σύγκριση με άλλες περιοχές επηρεάζοντας την μελέτη για το είδος της φιλτρομονάδας που θα επιλεγεί από τον υπεύθυνο μηχανικό. Η μελέτη όμως που θα εκδοθεί δεν θα είναι πλέον εμπειρική στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών ρίπων αλλά στοιχειοθετημένη, εξασφαλίζοντας σιγουριά στον χρήστη των φίλτρων.

Με ένα επιστημονικό όργανο όπως το TEMPO στην Αμερική ή το SENTINEL 4 στην Ευρώπη, οι ίδιες οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες μπορούν εύκολα να έχουν στοιχεία και από μόνες τους θα αναλάβουν τον περιορισμό των ρίπων τους. Λόγω της αμεσότητας των δεδομένων θα έχουν πολύ γρήγορα εικόνα της προόδου από τις ενέργειές τους μεταβαίνοντας σε μια πιο οικολογική κατηγορία επιχειρήσεων οι οποίες στο μέλλον ίσως να απολαμβάνουν περισσότερα οικονομικά προνόμια.

Το παρόν και ο μέλλον χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα της μεταφοράς και επεξεργασίας δεδομένων. Ο αέρας καθορίζει το υγιές μέλλον μας. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι αλληλένδετα. Θα πρέπει να γίνει η σωστή χρήση για το κοινό όφελος.        

 

ΠΗΓΗ: https://tempo.si.edu/overview.html