ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ

Φίλτρα αέρα κατασκευασμένα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιταλία, Ολλανδία με την ανάλογη ποιότητα που χαρακτηρίζει τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ο τρόπος πιστοποίησης στα φίλτρα αέρα των συγκριτικά με χώρες εκτός Ε.Ε. έχουν πολύ μεγάλη διαφορά και είναι ο λόγος που σε πλούσιες χώρες την Μέσης Ανατολής χρησιμοποιούνται Ευρωπαϊκά φίλτρα αέρα όπου το περιβάλλον είναι αρκετά επιβαρυμένο και ο κλιματισμός είναι σε συνεχή λειτουργία. Πάντα συμβουλεύουμε να υπάρχει έλεγχος του τόπου κατασκευής των φίλτρων αέρα.