ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Τα φίλτρα αέρα των συσκευών κλιματισμού, αερισμού, ιονισμού, ύγρανσης και αφύγρανσης είναι το σημαντικότερο μέρος της υγιεινής λειτουργίας του συστήματος.  

Η τακτική συντήρηση στα φίλτρα αέρα προλαμβάνει τις ανεπιθύμητες συνέπειες στο αναπνευστικό λόγω της απομάκρυνσης από την συσκευή των σωματιδίων σκόνης που καθίστανται φορείς μικροβίων. Αυτοί οι βλαβεροί μικροοργανισμοί απελευθερώνονται στον κλειστό χώρο από την συσκευή λόγω των δονήσεων και της ροής του αέρα μέσα από τα φίλτρα συμπαρασύροντάς τους.

Κατά συνέπεια, Τα φίλτρα αέρα που είναι πλήρη, καθιστούν απειλή για το μικροκλίμα των κλειστών χώρων και για αυτούς που το χρησιμοποιούν.

Τους καλοκαιρινούς μήνες στη χώρα μας η σκόνη στην ατμόσφαιρα πολλαπλασιάζεται λόγω έλλειψης υγρασίας επιβάλλοντας τον έλεγχο της κατάστασης των φίλτρων.

 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για συμβουλές σχετικά με τον σωστό τρόπο συντήρησης των φίλτρων αέρα των συσκευών σας.