Όλα

Το σύστημα απαγωγής καυσαερίων αποτελείται από έναν σωλήνα, το στόμιο του οποίου προσαρμόζεται στην εξάτμιση του αυτοκινήτου, μια εκτυλίτρια με έναν ηλεκτροκινητήρα στην οποία τυλίγεται ο σωλήνας, όταν δεν χρησιμοποιείται και έναν εξαεριστήρα απαγωγής.

Τα φίλτρα του συγκεκριμένου τύπου έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν τη σκόνη και άλλα παρόμοια σωματίδια να προσκολληθούν στην επιφάνια  του. Αυτό επιτυγχάνεται με στατικό ηλεκτρισμό με τον οποίον φορτίζεται η επιφάνια του φίλτρου.

Οι μονάδες αντιρρύπανσης έχουν εφαρμογές σε βαφεία όπου ο αέρας από τον εξαερισμό μπορεί μεν να μην περιέχει σταγονίδια μπογιάς, τα οποία θα έχουν συγκρατηθεί από φίλτρα paintstop, αλλά η οσμή να παραμένει.
Οι συγκεκριμένες καμπίνες βαφής είναι ανοιχτού τύπου. Η ροή του αέρα που δημιουργείται οδηγεί τα σταγονίδια της μπογιάς πάνω στην επιφάνια της καμπίνας όπου είτε με φίλτρα είτε με καταρράκτη νερού συγκρατούνται επαρκώς.

Σελίδες