ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

Τα κυλινδρικά φίλτρα είναι κατάλληλα για φίλτρανση σωματιδίων και ατμών στους οποίους μπορεί να εμπεριέχονται σταγονίδια λαδιού. Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής μεγάλης ποικιλίας διαστάσεων, υλικών φίλτρου, μορφών και τύπων, τα οποία και προσδιορίζουν  την λειτουργία  του, με αποτέλεσμα να καλύπτουμε μεγάλο εύρος  εφαρμογών, με τον συγκεκριμένο τύπο φίλτρου. Τα κυλινδρικά φίλτρα χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας  μετάλλου, όπως συγκολλήσεις ή κοπή με λέιζερ και πλάσμα. Χρησιμοποιούνται επίσης κατά την επεξεργασία επιφανειών με μεθόδους  όπως βαφή και αμμοβολή. Τα κυλινδρικά φίλτρα  έχουν ποικιλία εφαρμογών όπως σε βιομηχανίες επεξεργασίας πλαστικών, ξύλου, τροφίμων.