Εγκατάσταση

Μετά την μελέτη μας και την προσφορά μας, υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης του  συστήματος που αφορά την εκάστοτε περίπτωση, από εξειδικευμένο προσωπικό με πολύχρονη εμπειρία σε εγκαταστάσεις κλιματισμού  και συστημάτων εξαερισμού και καθαρισμού του αέρα.