Μελέτες

Το προσωπικό της TECHNAIR είναι μηχανολόγοι μηχανικοί με εξειδίκευση και πείρα στον εξαερισμό. Υπάρχει είδη ένα ευρύ αρχείο μελετών. Μελέτες για εξαερισμό χώρων καθώς και ειδικές περιπτώσεις εξαερισμού σε συνδυασμό με παγίδευση και απόρριψη σωματιδίων, κατακράτηση σταγονιδίων (μπογιάς), αντιμετώπιση οσμών με μονάδες αντιρρύπανσης (σε εστιατόρια , βιομηχανία  κ.α.) συγκαταλέγονται στις δυνατότητες της TECHAIR