Υποστήριξη

Η σχέσεις με τους συνεργάτες μας δεν τελειώνουν με την εγκατάσταση. Η TECHNAIR είναι δίπλα στους συνεργάτες της για να προσφέρει περαιτέρω συμβουλές για την χρήση του εγκατεστημένου συστήματος καθώς και τη συντήρησή του, όποτε αυτό χρειαστεί, από το προσωπικό της. Γιατί η εταιρίας μας στηρίζεται όχι μόνο στην εξυπηρέτηση αλλά και στην διατήρηση καλών σχέσεων μέσω μιας ομαλής συνεργασίας.