ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΥΛΙΤΡΙΑΣ

Εκτυλίκτρια απορρόφησης καυσαερίων ΙΤΑΛΙΚΗΣ κατασκευής με τις ανάλογες προδιαγραφές και ποιότητα,  κατά τη διάρκεια εγκατάστασης σε συνεργείο βαρέων οχημάτων.