ΜΑΣΚΕΣ FFP

Οι αναλώσιμες προστατευτικές μάσκες προσώπου παρέχουν προστασία στον χρήστη από αιωρούμενα σωματίδια όπως σκόνη μικροσταγονίδια. Οι μάσκες FFP παράγονται με ή χωρίς βαλβίδες.

Οι μάσκες χωρίς βαλβίδες συχνά υγραίνονται από την εκπνοή και την υγρασία που εκλύει το δέρμα ερεθίζοντας την ευαίσθητη περιοχή γύρο από το στόμα. Υπάρχουν και αναφορές κλειστοφοβικής αίσθησης. Το θάμπωμα των φακών των γυαλιών είναι ακόμα ένα πρόβλημα. 

Η χρήση βαλβίδας είναι ουσιαστικά απαλλάσσει τον χρήστη από αυτά τα προβλήματα. Αφήνει τον αέρα να εξέρχεται ευκολότερα επαναφέροντας τον σωστό ρυθμό την αναπνοής, και αποτελεί δίοδο υδρατμών προλαμβάνοντας την εστία παραγωγής βλαβερών βακτηριδίων στην ύφανση την μάσκας λόγω αύξησης της υγρασίας σε αυτή. Δεν συμβάλει στην προστασία από το υλικό – φίλτρο της μάσκας αλλά ελέγχει την ποσότητα καθώς και την ταχύτητα του αέρα που διαφεύγει.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε αποστειρωμένους χώρους συνίσταται χρήση μάσκας χωρίς βαλβίδα λόγω του ότι η μ’ασκα βαλβίδα προστατεύει μόνο αυτόν που τη φοράει. Ο αέρας που διαφεύγει μέσω της βαλβίδας μπορεί να μεταφέρει μικροοργανισμούς που πιθανώς μολύνουν το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά η μάσκα χωρίς βαλβίδα παρέχει προστασία και από τις δύο πλευρές φιλτράροντας συνέχεα τον αέρα και από τις δύο κατευθύνσεις.