ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

 

Δυστυχώς δεν υπάρχουν απλές μέθοδοι για τον έλεγχο του κορεσμού του ενεργού άνθρακα. Υπάρχουν δύο τρόποι.  Ο πρώτος είναι η παγίδευση και ανάλυση του επεξεργασμένου αέρα κατά την έξοδο από το φίλτρο του ενεργού άνθρακα. Ο δεύτερος τρόπος είναι η περιοδική δειγματοληψία από τον ενεργό άνθρακα ώστε να ελεγχθεί εργαστηριακά η υπολειπόμενη δραστηριότητα του και η φόρτωσή του από πτητικές οργανικές ενώσεις. Τα δείγματα θα πρέπει να αποσταλούν σeειδικό εργαστήριο.

 

 

Οπτικά μπορεί να ελεγχθεί αν τοποθετηθεί πάνω από τον ενεργό άνθρακα ένα στρώμα ενεργής αλουμίνας εμποτισμένη με υπερμαγγανικό κάλιο (KMnO4). Το KMnO4 θα αντιδράσει με την ποσότητα που διαρρέουν οι πτητικές οργανικές ενώσεις από την επιφάνεια του ενεργού άνθρακα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή του χρώματος της επιφάνειας της ενεργής αλουμίνας από ζωηρό βιολετί σε ανοιχτό καφέ και στη συνέχεια γκρίζο. Είναιμιααπλήμέθοδοςαλλάδυστυχώςανακριβής.