Προστασία Η/Μ Εγκαταστάσεων με Φίλτρο Αλουμίνιο

Είναι γνωστό ότι το αλουμίνιο εμποδίζει την μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και μικροκυμάτων, τα οποία προκαλούν παρεμβολές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οι οποίες αποτελούνται από ευαίσθητα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Οι υποσταθμοί Η/Μ συνήθως έχουν προστασία από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές λόγω των υλικών κατασκευής τους. Τα ανοίγματα όμως για τον εξαερισμό, αποτελούν μία δίοδο μέσω της οποίας ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα/παλμός μπορεί να διαπεράσει τα τοιχώματα του σταθμού προκαλώντας παρεμβολές στα ηλεκτρονικά συστήματα. Στο άνοιγμα αυτό θα πρέπει να υπάρχει φίλτρο αέρα για να εμποδίζει την εισχώρηση ρύπων στο εσωτερικό του σταθμού. Η λύση για την προφύλαξη των ηλεκτρονικών είναι η αντικατάσταση του συνηθισμένου συνθετικού πολυεστερικού φίλτρου με φίλτρο αλουμινίου. Με αυτόν τον τρόπο τα ηλεκτρονικά συστήματα ενός Η/Μ σταθμού προστατεύονται ταυτόχρονα και από την υπερθέρμανση, λόγω σωστού εξαερισμού, αλλά και ηλεκτρομαγνητικά, εξαιτίας της κάλυψης των ανοιγμάτων με αλουμίνιο.