ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

Είναι σημαντικό να φροντίζουμε τον χώρο εργασίας μας, ειδικά όταν αυτός είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως τα εστιατόρια.

Τα φίλτρα συγκράτησης λίπους, καπνού και οσμών που χρησιμοποιούνται μετά από ένα χρονικό διάστημα πληρώνονται (βουλώνουν) με αποτέλεσμα οι διάφοροι ρύποι να παραμένουν μέσα στη φιλτρομονάδα. Αυτοί οι ρύποι είναι συνήθως λίπη από την εστία οι οποίοι επικάθονται στα τοιχώματα των αεραγωγών και της φιλτρομονάδας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στρώματα λίπους στο κάτω μέρος και ανάμεσα στα φίλτρα.

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν λόγω αμέλειας συντήρησης της φιλτρομονάδας είναι πολλοί.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την επιχείρηση είναι η πυρκαγιά λόγω ανάφλεξης του συσσωρευμένου ΕΥΦΛΕΚΤΟΥ λίπους σε όλο το σύστημα του εξαερισμού της κουζίνας. Η πυρκαγιά είναι άκρος επικίνδυνη γιατί τροφοδοτείται με οξυγόνο από τον εξαεριστήρα και είναι πιθανό να επεκταθεί και σε άλλα μέρη του κτιρίου λόγω μεγάλης φλόγας. Ακόμα, είναι δύσκολα προσβάσιμη λόγω των κλειστών αεραγωγών με αποτέλεσμα να είναι απαιτητική η κατάσβεσή της.   

 

Ο αμέσως επόμενος κίνδυνος είναι λόγω βραχυκυκλώματος στα ηλεκτροστατικά φίλτρα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ηλεκτρικά φορτισμένες επιφάνειες καλύπτονται από λίπος με αποτέλεσμα να αχρηστεύονται τα μονωτικά υλικά και έτσι υπάρχουν σπινθήρες. Κατά συνέπια οι κίνδυνοι είναι η ηλεκτροπληξία και η πρόκληση πυρκαγιάς όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα λόγω των σπινθήρων.

 

Η προγραμματισμένες συντηρήσεις έχουν πολύ λιγότερο κόστος από τις αποκαταστάσεις τις φιλτρομονάδας λόγω αμέλειας, της τάξης ακόμα και του 40%.

 

Οι σοβαροί κίνδυνοι από αμέλεια συντήρησης των φιλτρομονάδων θα πρέπει να καθιστούν την αλλαγή των φίλτρων σαν άμεση προτεραιότητα του ιδιοκτήτη και όχι σαν αγγαρεία με αναβολές, γιατί διακυβεύεται η ακεραιότητα την ίδιας της επιχείρησης και του προσωπικού της.

 

 Αλέξανδρος Καζάνας Μηχανολόγος Μηχανικός MSC.