ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΥΣΗ

 

Τα φίλτρα πολυουρεθάνης έχουν τη μορφή σφουγγαριού με αποτέλεσμα ο όγκος τους να καλύπτεται από πολύεδρες επιφάνειες οι οποίες μεταξύ τους έχουν διαφορετικό προσανατολισμό. Το φίλτρου της πολυουρεθάνης με την χαοτική διάταξή του δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τις κλασικές ηχομονώσεις/ηχοπαγίδες που ευρέως χρησιμοποιούνται (studioμουσικής, ηχεία κ.α.). Το θεωρητικό υπόβαθρο της ηχοπαγίδευσης από το φίλτρο διογκωμένης πολυουρεθάνης και άλλων παρόμοιας διάταξης υλικών, καλύπτει την αντανάκλαση των ηχητικών κυμάτων στις διαφορετικού προσανατολισμού επιφάνειες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την σταδική εξασθένηση των κυμάτων αυτών. Η ιδιότητα της ηχοπαγίδευσης μπορεί να ενισχυθεί με την μορφοποίηση του φύλλου του φίλτρου στο σχήμα αυγοθήκης. Γενικά, τα φίλτρα αέρα λόγω του υλικού και της μορφής τους (συνήθως συσσωματωμένες ίνες) έχουν απεριόριστες ιδιότητες. Η ηχοπαγίδευση είναι ένα μόνο παράδειγμα των δυνατοτήτων αυτών των υπέροχων μηχανικά υλικών.