Αρθρωτοί απορροφητικοί βραχίονες

Οι απορροφητικοί βραχίονες χρησιμοποιούνται σε χώρους εργασίας όπου απαιτείται η απορρόφηση σωματιδίων σε διάφορα μεγέθη, από σκόνη σε μορφή πούδρας, μέχρι μεγάλα ρινίσματα ξύλου ή μικρότερα από επεξεργασία μετάλλου. Οι βραχίονες αυτοί είναι στερεωμένοι στον τοίχο με δυνατότητα να απλωθούν έως και τέσσερα μέτρα προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες απορρόφησης κατά τη διάρκεια μιας εργασίας σε μεγάλου εμβαδού επιφάνια. Ο απορροφητήρας του βραχίονα μπορεί να είναι ενσωματωμένος στο σύστημα ή να αποτελέσει ένα ξεχωριστό σύστημα το οποίο θα παρέχει όχι μόνο υψηλή απορροφητικότητα αλλά και φίλτρανση του αέρα από φιλτρόσακους πριν αυτός καταλήξει στο περιβάλλον.