Κονεοσυλλέκτες με φιλτρόσακους ή κυλινδρικά φίλτρα

Οι κονεοσυλλέκτες είναι μονάδες στις οποίες συλλέγονται όχι μόνο σκόνη αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό απορροφάται από έναν χώρο (ρινίσματα ξύλου, μετάλλου, πλαστικού κ.α.). Αυτές οι μονάδες αποτελούν την κατάληξη του απορροφητικού συστήματος (στόμιο, αεραγωγός, σάκος συλλογής). Είναι κατάλληλες για μικρές και μεσαίες παροχές και χρησιμοποιούνται κυρίως από βιοτεχνίες. Τα φίλτρα αυτού του είδους των μονάδων καθώς και οι απορροφητήρες προσαρμόζονται στις δυνατότητες του συστήματος.