Λίγα λόγια για την Technair

Η Technair είναι μια δυναμική τεχνο-εμπορική εταιρία στον τομέα των συστημάτων καθαρισμού του αέρα και των φίλτρων, από το 1982.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει μελέτες και εγκαταστάσεις από εξειδικευμένους μηχανικούς συστημάτων εξαερισμού, εξαερισμού και κλιματισμού χώρων με ειδικές απαιτήσεις, κεντρικών συστημάτων κονεοσυλλογής, φίλτρανσης διαφόρων αερίων (εστιατορίων - βιομηχανίας), εγκαταστάσεις καθαρών χώρων - στείρων και γενικά όπου υπάρχει ανάγκη καθαρισμού του αέρα.

Με την συνεργασία των μεγαλυτέρων εργοστασίων στην Ευρώπη, εισάγουμε: 

  • Φίλτρα συνθετικά σε ρολλά, μεταλλικά, υψηλής αποδόσεως, σακκόφιλτρα, roll filters, απόλυτα, φίλτρα ενεργού άνθρακος για οσμές, ηλεκτροστατικά για σωματίδια σκόνης και καπνού, φίλτρα σε πλαίσιο και κατά παραγγελία για κλιματιστικές μονάδες και φιλτρόσακκους συλλογής σκόνης.
  • Συστήματα κονεοσυλλογής και ατμών για εργαστήρια, χημεία, εργοστάσια, φαρμακοβιομηχανία, νοσοκομεία κλπ.
  • Συστήματα απαγωγής καυσαερίων συνεργείων αυτ/των, αρθρωτοί βραχίονες, απορροφητικοί πάγκοι εργασίας, φιλτρομονάδες διαφόρων φίλτρων, κινητές απορροφητικές μονάδες και απορροφητήρες όλων των τύπων.
  • Εγκαταστάσεις εξαερισμού και κλιματισμού ειδικών χώρων.

Όλα αυτά τα χρόνια η TECHNAIR έχει καθιερωθεί στην αγορά των φίλτρων κλιματισμού για τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της σε σταθερά χαμηλές τιμές, καθώς και για την προσωπική εξυπηρετήση πελατών και συνεργατών.

Πιστεύουμε στην δουλειά μας και σε αυτό που πρεσβεύουμε σαν επιχείρηση, δηλαδή ένα καθαρό περιβάλλον.